Introduktion till remissen:
Naturreservat Trollsjön

Man föreslår att bilda ett naturreservat av obebyggda bitar av Boo, söder om Sockenvägen.

Utöver den lilla sjön Trollsjön omfattar reservetsförslaget ett antal bergiga områden upp mot Sockenvägen och Bagarsjön.

Förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och ska ha funnits till 31 maj 2013 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Orminge.

Synpunkter på reservatsförslaget skulle vara inne till Nacka Kommun, Registrator, 131 81 Nacka senast 2013-05-31, ange referensnummer NRN 2013/13-265.

Remisstiden förlängdes och slutade 2013-05-31, ursprungligen till 2013-05-03.

Nacka Miljövårdsråds preliminära remissvar, 2013-05-02.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2013-05-31.

Inför beslut undantogs ett område utefter Sockenvägen nära Bagarsjön samt ett område kring förskolan vid Kompassvägen.

Skrivelse till kommunfullmäktige angående naturreservat Trollsjön, 2013-11-06.

Beslutat reservat med skötsel och föreskrifter.

Kommunens handläggare är Roger Grönwall, 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-09-01