Introduktion till remissen:
Detaljplan för Henriksdalsbacken (Trolldalen), del av Sicklaön 37:11.

Man vill bygga 450 lägenheter i skogen som kallas Trolldalen (vid Henriksdalsbacken).

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2022-03-17 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Dieselverkstaden och i Forum.

Ett digitalt samrådsmöte hölls tisdag 22 februari 2022 kl. 17:00-19:00.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2019/416, 131 81 Nacka, senast 2022-03-17.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2022-03-17.

Kommunens handläggare är planarkitekt Anine Rondén, 08-7189544 och Therese Sjöberg, 08-7189362.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-03-18