Introduktion till remissen:
Detaljplan för Trafikverkets depå, Uddvägen 6.

På Tomten mellan Uddvägen och Nobelberget vill man tillåta ny byggnad och en gång- o cykelväg.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2021-02-25 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2920/46, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2021-03-25.

Kommunens handläggare är projektledare är planarkitekt Emilie Hellström, 7189598.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-03-25