Introduktion till förslaget:
Bygglov för tillbygnad av sporthall i Fisksätra

En tillbyggnad till befintlig sporthall i Fisksätra med möjlighet att springa 60 meter och hoppa höjd inomhus, kanske kan användas för stavhopp för dem som inte hoppar särskilt högt. Ligger över en flitigt använd gångväg som förvinner.

Kungörelse

Ritning, ger placering och utförande

Synpunkter skulle varit inne till bygglov@nacka.se, ange dnr B 2021-419, senast 2021-05-03.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-05-04