Introduktion till remissen:
Detaljplan för Björknäs 1:816 m.fl. fastigheter, SenorForum Björknäs

Man vill bygga äldrebostäder, "SeniorForum Björknäs", nordväst om korsningen Värmdövägen/Vintervägen.

Områdesnämnden Boo inbjöd till samrådsmöte onsdag 4 juni 2003 klockan 18.00 i Boo Folkets Hus, Utövägen 6 (vid Orminge centrum).

Remissvar på samrådsversionen skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2003-08-11.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2004-01-23 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsversionen skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2004-01-23. Den som inte framfört sina synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189454.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-11