Introduktion till Värmdö kommuns remiss:
Inbjudan till samråd enligt miljöbalken om tillstånd till vattenverksamhet i samband med ansökan till miljödomstolen om planerad ledningsläggning av tre sjövattenledningar i Sågsjön.

Värmdö kommun vill lägga ner sitt reningsverk i Tjustvik och dra en avloppsledningar genom Baggensfjärden och Sågsjön till f.d. Posrmosseverket varifrån det finns avloppsledning till Käppalaverket på Lidingö.

Samrådsmöte i Graninge stiftsgård (vid Kil) den 18 april 2006 kl. 18.00.

Förslaget finns här, inklusive karta. (inscannad stor pdf)

Berörda villaägarföreningar protesterar. (Word doc-fil)

Värmdö kommuns kontaktpersoner VA-ingenjörerna Majken Elfström 57038128 och Mikael Carlsson 57038337.

Senast ändrad av Jan Åman 2006-04-12