Introduktion till remissen:
Nya rötkammare vid Henriksdalsberget

Kungörelse, DN 2023-01-14.

Stockholms framtida avloppsrening.

Här finns förslaget till två nya rötkammare.

I januari 2023 inbjuder Stockholm vatten och avfall till samråd om två nya rötkammare som kommer att synas uppe på Henriksdalsbetget. De ska producera biogas.

Synpunkter på förslaget skall vara inne senast 6 februari 2023 till Hanna.Eriksson2@sweco.se eller Hanna Eriksson, Sweco Sverige AB,Box 340 44, 100 26 Stockholm.

Nacka Miljövårdsråds till yttrande till Sweco, 2023-02-06.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-12-27