Introduktion till remissen:
Ändring genom tillägg till detaljplan för Rensättra I, del av Skarpnäs, Kummelnäs och Rensättra (dp 69)

Man vill tillåta tvåvåningsvillor med högsta byggnadshöjd 8 meter där tidigare bara envånings- och sutteränghus tillåtits.

Området gäller husen närmast Myrsjön, Kvarnsjön och Vitträsk.

Förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 76/2007 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-04-04.

Kommunens handläggare är Alexander Erixson, 7189478.

Senast ändrad av Jan Åman 2008-04-02