Introduktion till remissen:
Detaljplan för Prästkragens väg 26-34 (Lännersta 55:4 m fl).

Man vill kunna höja industribyggnaden med en våning.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2020-12-21 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2012/21, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-12-21.

Kommunens handläggare är projektledare är planarkitekt Magnus Bohman, 7188097.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-11-13