Introduktion till remissen:
Detaljplan för för Plyonen, Orminge 60:1.

Man vill bygga bostäder mellan Orminge och Skarpövägen söder om Myrsjön. Området har varit naturmark med en kraftledning som ska tas bort.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2020-09-30 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett digitalt samrådsmöte hålls 8 september 2020 kl. 17:00-18:30.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, MSN 2018/244, 131 81 Nacka senast 2020-09-30.

Kommunens handläggare är planarkitekt Viktor Wallström, 08-7188089.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-08-21