Introduktion till remissen:
Detaljplan för Parkkvarter 2.

Parkkvarter 2. Man vill bygga ett slutet stadskvarter med ca 145 bostäder på Vikdalsvägens västra sida mittemot Forums norra ingång. Här ligger idag fritidsgården tvåan.

Ett öppet hus hölls i Nacka stadshus fredagen den 15 februari 2024 klockan 17.00 till 19.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2024-03-14 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2023-401, 131 81 Nacka, senast 2024-03-14.

Nacka Miljövårdsråds till synpunkter på samrådsförslaget, 2024-03-14.

Kommunens handläggare är planarkitekt Per Jacobsson, 070-5210698 och planarkitekt Tove Mark.

Senast ändrad av Jan Åman 2024-03-14