Introduktion till remissen:
Bygglov för 22 ytterligare parkerinsplaser utefter Hasseluddsvägen söder om bussens vändplats, nästan upp till Hamndalsvägen

Kungörelse om Plan/Byggärende i DN 2023-03-07.

Synpunkter måste in till bygglov@nacka.se senast 2023-03-21.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-03-10