Introduktion till remissen:
Bygglov för padelbanor, Saltsjöbadens kommunalhus.

Man vill bygga två banor för padel bakom Saltsjöbadens kommunalhus, Byvägen 54. En mindre byggnad rivs. Området är markerat som område för fornlämningar.

Kungörelse DN 2021-08-12.

Situationsplan, Bygglovshandling.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter, 2021-08-25.

Yttranden måste in till bygglov@nacka.se, senast 2021-08-25.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-08-25