Introduktion till ärendet:
Bygglov för padelhall i Nacka Strand.

Man vill bygga en padelhall på en mindre fotbollsplan i Nacka Strand. Platsen ligger i ett hörn av den breda kaj vid Nacka Strand som användes för biluppställning av Svenssons bilfabrik i Augustendal (som inte byggde egna bilar utan slutmonterade impoterade bilar).

Platsen är detaljplanelagd med förbud mot bebyggelse. Tjänstemännen föreslår avslag, ärendet utgick från MSNs möte 2021-01-26.

Kungörelse i DN, 2021-01-27.
Tjänsteskrivelse för MSN 2021-01-26.
Ritningar

Synpunkter på förslaget till bygglov skulle med angivande av dnr B 2020-1044 vara vara inne till bygglov@nacka.se senast 2021-02-10.

Nacka Miljövårdsråds svar, 2021-02-10.

MSN beslöt att ge bygglov för padelhallen, 2021-02-17, kunde överklagas senast 2021-03-16.

Kommunens handläggare är Per Sundin.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-03-22