Introduktion till remissen:
Detaljplan för Odlingsvägen 14.

På villatomten Odlingssvägen 14 (Älta 16:28) vill man uppföra ännu en bostad.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2020-08-31 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2919/149, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-08-31.

Kommunens handläggare är projektledare är planarkitekt Kristina Källqvist, 7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-06-16