Introduktion till remissen:
Detaljplan för Neglinge depå.

Neglige depå. Man vill göra om Saltsjöbanans depå i Neglige med nya spår och nya byggnader i befintligt område.

Ett öppet hus hölls i Nacka stadshus torsdagen den 14 mars 2024 klockan 17.00 till 19.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2024-03-27 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och på Tippen.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2022-299, 131 81 Nacka, senast 2024-03-27.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på samrådsförslaget, 2024-03-27.

Kommunens handläggare är planarkitekt Therese Sjöberg 08-7189362.

Senast ändrad av Jan Åman 2024-03-27