Introduktion till remissen:
Bygglov för mobilmaster, tre i Boo och en på Sicklaberget

Man vill sätta upp ytterligare tre mobilmaster i Boo samt en på Sicklaberget.

Kungörelse i DN 2023-02-16 om fyra master. Utsprungligen sattes tidensynpunkter till 2023-03-02, enligt annons i NVP 2023-02-28 är tiden förlängd till 2023-03-15.

1. En mast i Björknäs centrum, dnr B 2022-2094

Den 36 m höga masten ska placeras centralt i Björknäs centrum, ett 20-tal meter sydväst om den centala korsningen där Sockenvägen (mot Tollare) ansluter till Värmdövägen.

Nacka Miljövårdsråds yttrande, 2023-03-15.

2. Mast vid Ormingeledens korsning med Värmdöleden, dnr B 2022-2097

Den 30 m höga masten ska placeras centralt i skogen ca 80 m norr om Värmdöleden, ca 80 m väster om Ormingeleden, ca 60 m söder om en befintlig mobilmast.

Nacka Miljövårdsråds yttrande, 2023-03-15.

3. Mast söder om Storholmsvägen i Östra Orminge, dnr B 2022-2104

Man avser att bygga en ca 25 m lång väg genom skogen söderut från den del av Storholmsvägen som är reserverad för busstrafik (förbindelse mot Björkholmsvägen) och placera den 42 m höga masten vid slutet av vägen.

Nacka Miljövårdsråds yttrande, 2023-03-15.

4. Mast på Sicklabergets sydvästra sluttning, dnr B 2022-2144

Man vill placera den 18 m höga masten på Sicklabergets sydvästra sluttning, ett 50-tal meter från Skönviksvägen och ett 50-tal meter från Saltsjöbadsledens anslutningsslinga norr om Värmdöleden. På platsen finns redan en mast, det framgår inte om man vill t.ex. byta ut den gamla mot en ny, kanske högre, mast eller om det ska bli två master brevid varandra.

Nacka Miljövårdsråds yttrande, 2023-03-15.

Synpunkter

För samtliga fyra förslag gäller att synpunkter måste in till bygglov@nacka.se senast 2023-03-15.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-03-15