Introduktion till remissen:
Nya Markförlagda 130 kV ledningar i Nacka med anslutning till Lidingö via sjökabel

Man vill ersätta nuvarande kraftledning Lidingö-Björknäs-Gustavsberg med sjökabel till Telegrafberget och nedgrävd kabel på 130 kV utefter Skarpövägen, södra kanten på Kummelbergets industriområde och Ormingeringen till transformatostationen i Björknäs. Vidare utefter Mensätravägen till Myrsjöskolan, därifrån blir nuvarande kraftledning till Gustavsberg kvar.

Man har även tittat på fyra alternativa sträckningar.

Det fullständiga materialet finns på webben här på Nacka Miljövårdsråds sidor. (pdf-format 7 Mbyte)
Information från "Stockholms ström".
Information från Nacka kommun, borttagen 2014.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls måndag 19 augusti 2013 kl. 17.30-19.30 i Boo Folkets hus, Utövägen 6.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2013-09-13 till Pöyry SwedPower AB, Att: Sandra Watkinson, Box 1002, 405 21 Göteborg.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till Pöyry SwedPower AB senast 13 september 2013 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2013-09-13.

Pöyry SwedPowers handläggare är Sandra Watkinson, 010-4740673.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-04-03