Introduktion till remissen:
Detaljplan för fastigheten Sicklaön 202:8, del av kv. Lasarettet.

Man föreslår att bygga på ytterligare två våningar på befintliga bostadshus på Ektorpsvägen (mellan Lasarettsvägen och Edinsvägen).

Förslaget tycks inte finnas på Internet men ska ha funnits i Nämndhuset men ej på något bibliotek.

Enkelt planförfarande, remissvar skulle vara inne senast 2003-01-20

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2003-06-06