Introduktion till remissen:
Detaljplan för Kulingens förskola, Stiltjevägen 5, Mensättra 17:1 m.fl i Boo

Man vill bygga ut Kuingens förskola från 5 till 7 avdelningar.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2013-03-22 i Nämndhuset (Nacka stadshus). Ställs inte ut på biblioteken.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/155-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2012-03-22.

Kommunens handläggare är Jerk Allvar, 7189381.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-22