Introduktion till remissen:
Trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020 (T20)

Föregående års motsvarande ärende.

Samrådshandlingar finns här.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.tf@sll.se eller Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, 105 73 Stockholm senast 2019-05-20.

Remissen vänder sig i första hand till kommuner och funktionshindersorganisationer. Försök påverka dina politiker !

Ändringarna i SL-trafiken träder i kraft 2019-12-16.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-03-12