Introduktion till remissen:
Miljöanmälan, Klätterbaronens träfilisning vid Boovägen-Värmdöleden.

Huvudhandling

Miljöanmälan

Bullerutredning

Karta

Yttranden skulle ha sänts in till Tore.Liljeqvist@nacka.se, senast 2021-05-27.

Kommunens handläggare är Miljö- och hälsoskyddsinpektör Tore Liljeqvist, 08-7188718.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-05-31