Introduktion till förslaget:
Nacka kommun avser att ansöka om tillstånd för markavvattning av området kring Karbosjön och södra delen av Vikingshillsvägen.

Bl a vill man spränga ett dike från södra delen av Vikinghillsvägen som istället leder vattnet till Sågsjön istället för Karbosjön.

Det ordnades ett samrådsmöte den 18 mars kl. 18.30 i Skuru Skolas aula, Skuru Skolväg 2.

Synpunkter kunde lämnas vid mötet eller per telefon, brev eller e-post till Birgitta Held Paulie, Miljöenheten, senast den 18 mars.

Kommunens handläggare är Birgitta Held Paulie.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-18