Introduktion till remissen:
Upphävande av stadsplaner, Järla Östra skolväg.

Man vill upphäva en del av en gammal stadsplan från 1963 (när man planerade för nuvarande brandstation) eftersom Järla sporthall och del av Kristallens förskola har byggts på parkmark.

Samrådsförslaget finns tillgängligt till 2020-06-23 i Nacka stadshus men inte på kommunens webb eller något bibliotek.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten MSN 2020/41, 131 81 Nacka senast 2020-06-23.

Upphävandet vann laga kraft 2020-09-23.

Kommunens handläggare är planarkitekt Kristina Källkvist 08-7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-10-13