Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sicklaön 121:3, Helgesons väg 7

Man vill bygga ett flerbostadshus i fyra våningar i hörnet av Tallisdsvägen och Helgesons väg.

Tomten har idag trädgårdskaraktär med inslag av naturmark. Ett antal karaktärsskapande tallar finns på tomten. Ett hus från 30-talet rivs.

Planen är relaterad till ärendet om Finntorps framtid (fördjupad översiktsplan).

Förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt finns till 2004-03-26 i Nämndhuset och i biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Stadsbyggnad, Nacka kommun senast 2004-03-26.

Kommunens handläggare är Alexander Erixson, 7189494.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-10-06