Introduktion till remissen:
Detaljplan för Hantverkshuset.

Hantverkshuset ligger på Kvarnholmsvägens södra sida mellan Henriksdal och Kvarnholmen. Man vill göra om till bostäder och även anlägga gång- och cykelväg här, en del av strandpromenaden runt Svindervikens och Kvarnholmens stränder.

Ett öppet hus hölls i Nacka stadshus onsdagen den 6 mars 2024 klockan 17.00 till 19.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2024-03-21 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2022-299, 131 81 Nacka, senast 2024-03-21.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på samrådsförslaget, 2024-03-21.

Kommunens handläggare är planarkitekt Sofia Gregorsson 070-4318345.

Senast ändrad av Jan Åman 2024-03-25