Introduktion till remissen:
Naturreservat Gärdesudden

Ett område vid kusten i Kummelnäs i Boo föreslås bli naturreservat.

Förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns troligen 25 juni till 30 september 2009 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Orminge.

Information om Naturreservat Gäredsudden med föreskrifter finns här.

Synpunkter på reservatsförslaget skulle vara inne till Nacka kommun, KFKS 2009/199-265, Registrator, 131 81 Nacka senast 2009-09-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2009-09-30.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-18