Introduktion till remissen:
Allmänna anläggningar Finnboda varv.

Finnboda anläggningar. Man vill att kommunen ska ta över vissa gator, torg och kajer i Finnboda varvsområde.

Ett öppet hus hölls i Nacka stadshus tisdagen den 19 mars 2024 klockan 17.00 - 19.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2024-04-03 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2022-1162, 131 81 Nacka, senast 2024-04-03.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på samrådsförslaget, 2024-04-03.

Kommunens handläggare är planarkitekt Simon Sundell 070-4318923.

Senast ändrad av Jan Åman 2024-04-20