Introduktion till remissen:
Detaljplan för Fingerörtsvägen.

Man vill bygga två bostadshus med ca 50 lägenheter på fastigheten där tiovåningshuset Ekuddsvägen 1 ligger. De vill bygga i form av en högdel om sju våningar och en lamell i fem våningar.

Ett öppet hus hölls i Nacka stadshus onsdagen den 22 november 2023 klockan 17.00 till 19.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2023-12-07 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2015-23, 131 81 Nacka, senast 2023-12-07.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på samrådsförslaget, 2023-12-07.

Kommunens handläggare är planarkitekt Simon Sundell 08-7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-12-07