Introduktion till frågan om:
Strandskyddsdipens för nätstation på Erstavik 6:1, Ältavägen vid Dammtorpssjöns strand.

Nu när man just satt upp den mycket kritiserade masten i standskyddat område kring Dammtorpssjön i Nackareservatet vill man bygga en transformator på Natura 2000-klassade Dammtorpssjöns strand.

Karta över placeringen. (pdf-format)     Tjänsteskrivelse med förslag. (Word doc-format)

Platsen är synnerligen illa vald, man skapar en trafikfara för cyklister.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på förslaget att ge strandskyddsdispens för nätstation vid Dammtorpssjöns strand, 2005-10-24.

Protokoll från områdesnämnden Älta 2005-10-26. (Word doc-format)

Senast ändrad av Jan Åman 2011-01-07