Introduktion till remissen:
Detaljplan för Duvnäsvägen 44.

På villatomten Duvnäsvägen 44 vill man uppföra en gruppbostad (LSS-boende) med fem bostäder.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2017-04-23 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls i Nacka Stadshus 10 aprill 2019 kl. 17.30-19.00.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2918/59, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2019-04-23.

Kommunens handläggare är projektledare är planarkitekt Viktor Wallströmm, 7188089.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-05-28