Introduktion till Trafikverkets samråd om:
Cykel i Ostsektorn, Nacka (Boo) och Värmdö

Trafikverket har gjort en förstudie om cykelstråk i Ostsektorn (ön Värmdö, Boo i Nacka kommun och Värmdö kommun).

Det man studerar är cykelstråken från Skurubron till Stavsnäs, till Björkviks brygga och till Stenslätten.

Samrådsmöte i Gustavsbergs centrum i foajén till Gustavsbergs Folkets hus 21 februari 2011 klockan 17.00 - 20.00.

Förstudien finns på webben samt till 2011-03-14 i Nämndhuset (Stadshuset) I Nacka, Orminge bibliotek och i Värmdö kommuns entré, Skogsbovägen 9-11.

Lämna sympunkter vid samrådsmötet, på webben eller till Trafikverket senast 14 mars 2011!

Trafikverkets kontaktperson är Karin Stadler, 08-7576772.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-15