Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Bo 1:133, Förskola vid Boo gårds skola

Man vill bygga en förskola i backen norr om Boo gårds skola, söder om Kadettvägen.

Ett samrådsmöte ägde rum tisdagen den 17 juni 2003 kl. 18.30-20.00 i Erstaviksrummet i Nacka Stadshus (Nämndhuset). Därvid beslöts att förlänga remisstiden till 11 augusti 2003 istället för 23 juni. Minnenanteckningar finns på kommunens webbsidor, dock ej närvaroförteckningen.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt finns till 2003-08-11 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Remissvar skall vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2003-08-11.

Kommunens handläggare är Per Jerling, 7189478.

Senast ändrad av Jan Åman 2003-07-10