Introduktion till remissen:
Detaljplan för Björknäs-Värmdövägen.

Man vill bygga ca 90 bostäder med handel i bottenvåningarna utefter Värmdövägen i Björknäs.

Ett samråd i form av ett digtialt samrådsmöte hölls 10 juni 2020 17.00 - 19.00. på projektets hemsida www.nacka.se/bjorknas-varmdovagen.

Första samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2020-08-31 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på första samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2017/1029, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-08-31.

Det nu aktuella andra samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2022-01-18 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett planerat öppet hus i Nacka stadshus torsdag 9 december 2021 17:00 - 19:00 ställdes in.

Ett samråd i form av ett digtialt samrådsmöte hölls 16 december 2021 17.00 - 18.30 på projektets hemsida www.nacka.se/bjorknas-varmdovagen.

Synpunkter på andra samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2017/1029, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2022-01-31. (Ursprungligen till 18/1, fölängdes 21 december till 31/1)

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 31 januari 2022 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2022-01-31.

Kommunens handläggare är planarkitekt Viktor Wallström, 08-7188089.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-01-31