Introduktion till remissen:
Ändring genom tillägg till de detaljplaner som berörs av Björknäs vägförening, inom Björknäs, Eknäs och Tollare

Man vill upplösa Björknäs vägförening och låta de vägar föreningen ansvarat för få kommunalt huvudmannaskap.

Detta gäller ett stort antal vägar i västra Boo.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-04-06 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2009/41 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-04-06.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-07-05 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2009/41 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-07-05.

Kommunens handläggare är Rolf Markman, 7189425.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06