Information om remissen:
Ansökan om utökat miljötillstånd vid Bergs oljehamn

Statoil ansöker om att hantera större volymer bränsle vid Bergs oljehamn. De motiverar detta med att biodrivmedel har lägre energiinnehåll.

Enligt regionplaneringen vill man bli av med den farliga hanteringen av bränslen så här nära centrala Stockholm och nära bostadsområden (Jarlaberg). Statoil vill ha kvar oljehamnen - Stockholmstraktens största.

Ett samrådsmöte hölls 13 september 2009 kl. 11.00 i Bergs oljehamn.

Statoils kortfattade motivering finns på webben.

Synpunkter förslaget skulle senast 2009-09-25 sändas med e-post till Bergs oljehamns depåchef Rainer Korkiamäki eller till Svenska Statoil AB, Bergs oljehamn, 131 49  Nacka, senast 2009-09-25.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-10-01