Introduktion till remissen:
Detaljplan för Berget, Fabrikörsvägen, västra Nacka strand.

Man vill bygga fyra bostadshus med ca 100 lägenheter i naturmark på Fabrikörsvägens södra sida.

Ett öppet hus hölls i Nacka stadshus den 18 januari 2024 klockan 17.00 till 19.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2024-01-23 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2019-313, 131 81 Nacka, senast 2024-01-23.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på samrådsförslaget, 2024-01-23.

Kommunens handläggare är planarkitekt Anna Hall 08-7187973.

Senast ändrad av Jan Åman 2024-01-25