Introduktion till:
Enkät om avfall

Nacka kommun har en enkät till medborgarna om avfallshanteringen i kommunen, svar senast 2012-09-23.

Vi svarade i mars 2012 på ett utställt förslag till nya avfallsföreskrifter som inte tycka ha antagits, vi klagade då främst på att det bara finns två platser i Nacka att slänga utbrända lågenergilampor, glödlampor och annat enklare elavfall.

Enligt en artikel i Dagens Nyheter samlar Nacka bara in en bråkdel, ca 44%, så mycket elavfall som genomsnittligt i Sverige.

Nacka Miljövårdsråds remissvar om nya avfallsföreskriter, 2012-03-09.

Till kommunens sida om planer på ny avfallsplan och enkät om hur det fungerar nu.

Senast ändrad av Jan Åman 2012-09-13