Introduktion till remissen:
Plank vid äventysbanan, Tenntorp

Man vill sätta upp ett kraftigt plank vid äventysbanan, Tenntorp, Ältavägen 109. Planket består av liggande stockar, 43 m långt och som högst 3,25 m högt. Det sträcker sig mellan två mindre byggnader nära Ältavägen.

Handlignarna finns här men kan även beställas från Stadsbyggnad.
Kungörelse   Översikskarta   Situationsplan   Plankets utförande   Vy från och mot Ältavgen

Synpunkter på förslaget skall vara vara inne till registrator.bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-03-07, ange B 2017-001655.

Alla som har synpunkter på dessa förslag bör skriva till kommunen senast 7 mars 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-02-14