Introduktion till Trafikverkets remiss:
Åtgärdsstudie – Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö

Trafikverket har gjort en Åtgärdsvalsstudie - Tillgänglighet för Stockholm, Nacka,Värmdö och Lidingö.

Det handlar om Parkeringsstrategi, Trängselskatt, Kollektivtrafik på vatten och med buss, cykelpendling, tvärbanan, tunnelbana till Nacka, Österleden m.m.

Synpunkter på samrådet om åtgärdsvalsstudien skulle vara inne till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller med e-post till stockholm@trafikverket.se senast 2013-10-25. Märk meddelandet med "TRV 2013/37256".

Nacka Miljövårdsråds yttrande över åtgärdsvalsstudien, 2013-10-25.

Trafikverkets kontaktperson är Riggert Andersson, 010-1238559 och Jörgen Altin.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-10-28