Till lokaltidningarna för publicering

Nya förbindelsen genom Ryssbergen och över Svindersviken till Kvarnholmen kan komma att leda till svåra olyckor

Genom att besluta om en ny förbindelse för motorfordon mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum men samtidigt en så usel förbindelse för gående och cyklister att dessa förmodligen i stor utsträckning trots förbud kommer att gå och cykla genom tunneln genom Ryssbergen håller Nackas beslutsfattare på att åstadkomma en uppebar och mycket allvarlig trafikfara.

Från södra brofästet till viadukten under Värmdöleden nära Nacka gymnasium hänvisas cyklister till en ungefär dubbelt så lång och krokig väg innehållande en brant backe, Vikdalsstigen. Gående måste från brofästet alternativt uppför en ca 20 meter hög trappförbindelse uppför Ryssbergen.

Denna anmärkningsvärt dåliga förbindelse för gående och cyklister torde leda till att många gående och cyklister genar genom tunneln trots förbud, varför kommunfullmäktiges beslut leder till en synnerligen trafikfarlig situtation.

Samtidigt innebär förbindelsen ett orimligt stort intrång i Ryssbergen - Stockholms närmaste urskog. Dessutom blir förbindelsen mycket dyr - det blir Nackas skattebetalare som får betala största delen av kostnaden.

Än är det inte för sent att stoppa denna trafikfarliga förbindelse!


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Denna artikel ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/insandryssb.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se