Kära medlemmar,

Nacka Miljövårdsråd


Det är åter dags för ett årsmöte, kallelse bifogas. Vid årsmötet hoppas vi att Magnus Nilsson ger en intressant presentation om hur Stockholmstrafiken påverkas av motorvägsutbyggader som Södra länken och kanske Österleden och hur de påverkas av om man inför avgifter för trafiken som kan variera med tidpunkt och veckodag.

Vi avser att lägga ut de motioner som inkommer inför årsmötet på Internet för att alla före årsmötet ska kunna ta del av dessa och även till styrelsens kommentarer till motionerna. Senast 11 mars räknar vi med att alla motioner och kommmentarer ligger utlagda på http://www.aman.pp.se/nmr/motioner2001.html, en motion ligger redan där.

Miljövårdsråds hemsida ligger för närvarande på http://www.aman.pp.se/nmr/. På sidorna finns de flesta av våra remissvar och i regel några rader om aktuella remisser vi håller på att besvara, samt var man kan ta del av förslaget (alltid i nämndhuset samt i vissa bibliotek) och när man senast måste svara.

Alla medlemmar har möjligheten för att få ett meddelande med e-post om att något nytt införts på våra webbsidor. Skriv en rad till föreningens e-postadress nmr@aman.pp.se eller kontakta undertecknad på annat sätt för att komma med på denna distributionslista.

På webbsidorna hittar man vidare saker som aktuella adresser, telefonnummer och e-mailadresser till styrelsen samt viss allmän information som medlemsavgift och postgironummer.

Det är dags att betala medlemsavgiften för år 2001 som är 50 kronor för privatperson, 100 kronor för förening. Inbetalningskort bofogas.

Läs http://www.aman.pp.se/nmr/, kom gärna med synpunkter både på kommunens remisser och vårt material!
Jan Åman
ordförande

Detta brev har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/brevarsm2001.html