Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2013-03-12
Nacka Miljövårdsråd
Kommunstyrelsen
Nacka kommun
131 81   Nacka


Angående handlingar som ej längre är åtkomliga på Nacka kommuns webb

Nacka kommun har nyligen (15/2) givit webbinformationen om olika detaljplaneprojent ett nytt och snyggare utseende med en del utökad information. Detta är vällovligt men det verkar som att detta förnyelseprojekt inte blivit helt avslutat och funktionskontrollerat. Förändringen har lett till att viktig information försvunnit från webben (i regel från 1/3) under Bo & Bygga.


Fördjupade översiktsplaner, program

Länkar till följande program försvann när webben gjordes om:
Program för Älta C och dess närområde
Finntorps framtid (fördjupad översiktsplan)

Länken från "Bo & Bygga", "Översiklig planering" till Centrala Nacka, fördjupad översiktsplan är död.


Detaljplaner, pågående projekt

Om man från de nya sidorna som beskriver projekt klickar vidare till "Fattade beslut" och sedan klickar vidare kan man i regel ta del av planprocessens handlingar.

Till följande projekt har länkar till samrådförslag, samrådsredogörelser, utställningsförslag etc. försvunnit när webben gjordes om:
Danvikshem (programförslag, första samrådsförslag och samrådsredogörelse)
Finnboda varv
Ljuskärrsberget (del av Tattby 2:2)
Ny påfartramp vid Björknäs
Oxelvägen
Södra Kvarnholmen
Tollare strand

Om man för dessa projekt försöker ta del av planprocessens handlingar avkrävs man ett lösenord:
Riset - Sångfågelvägen (område B)
Sydöstra Kummelnäs (område G)
Tollarehöjden
Tollare port
Tollareängen
Vikingshillsvägen

I listan "Sök projekt via A-Ö" är länken mot Kaptensvägen felaktig.


Gällande detaljplaner

Från listan över gällande detaljplaner får man på webben som regel upp en sida med översiktskarta och datum för laga kraft och en länk "Planprocessens handlingar" där man hittar Start-PM, samrådförslag, samrådsredogörelser, utställningsförslag etc.

I listan över Gällande detaljplaner i Boo saknas samliga detaljplaner antagna senare än 2007-05-04.

För några nyligen antagna detalplaner saknas det mesta av informationen:
Dp 523, Sicklaön 38:32, Kinnarpshuset
Dp 528, Del av Tattby 2:2 (Ljuskärrsberget)
Dp 530, Ändring av detaljplan för Sicklaön 238:1
Dp 531, Tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen i Finnboda hamn

För detalplanen:
Dp 525, Älta 14:11 m.fl. Stensö udde
är länken felaktig.


Borttagna detaljplaneförlag

Länkar till följande detaljplaneförslag försvann när webben gjordes om, var detta avsiktligt?:
Depå Igelboda (KFKS 2008/88 214)
Nacka station (KFKS 2004/700 214)
Centrala Fisksätra, samrådsförslag 2007 (KFKS 541/2005 214)
Lugnets trafikplats


Maskinell sökning efter felaktiga länkar

Efter förändringar på en webb är det väsentligt att kontrollera att det inte uppstått felaktiga länkar, antigen genom att manuellt testa alla länkar eller genom att använda ett prgram för detta, ett bra gratis program finns på http://validator.w3.org/checklink, det finns flera.


Med vänlig hälsning,Jan Åman
ordförande Nacka Miljövårdsråd

Denna skrivelse ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/borttagna2.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se