Nacka Miljövårdsråds träd
 
Översiksplanebild

Debatt och information om nya Översiktsplanen
Hållbar framtid i Nacka?

Ett Hållbart samhälle använder inte mer resurser än vad jorden
kan ge oss. Det bidrar inte till att olämpliga ämnen sprids i naturen
och inte heller till den biologiska utarmningen. Sist men inte minst
stödjer det en rättvis fördelning av jordens resureser.

I Nacka tas nu fram en ny översiktsplan med titeln "Hållbar framtid
i Nacka". Debattera med tjästemän och politiker när de
presenterar tankarna bakom översiktsplanen.

Tisdag 29 mars 2011 kl. 19.00
i Dieselverkstaden, Lilla Scen
Därefter årsmöte för Nacka Miljövårdsråd.
Gratis! Alla är välkomna!
Mer information på   www.nackamiljo.se .