Nacka Miljövårdsråd

Ska Nackas stränder bebyggas?
Kommer våra områden av riksintresse att bevaras?

Kerstin Nöre talar om Strandskydd och Riksintressen.

Tyvärr har man i Nacka i många fall givit dispens från gällande regler för bebyggelse m.m. nära stranden och i områden som angetts som riksintressen. Många nya områden planeras på samma sätt och ibland ges till och med dispens för att bygga ute i vattnet.
Kerstin Nöre är byggnadsingenjör och är ledamot i Nackas kommunstyrelse (mp).

Torsdag 31 mars kl. 19.00
i Dieselverkstaden, Lambertrummet (nära Sickla stn)

Därefter årsmöte för Nacka Miljövårdsråd.

Gratis! Alla är välkomna!
Mer information på   www.nackamiljo.se .