Nacka Miljövårdsråd

Björn Sylvén talar om

Goda trafiklösningar för Nacka - Var finns förebilderna?
Björn Sylvén har i decennier arbetat som trafikutredare med olika förslag till trafiklösningar för Storstockholm. Han är även känd för att ha givit ut flera böcker med Stockholmsbilder.
Måndag 24 mars kl. 19.00
i Nacka närsjukhus, Kom!petenscentrum, 1 tr
Därefter årsmöte för Nacka Miljövårdsråd.
Gratis! Alla är välkomna!
Mer information på   http://www.aman.pp.se/nmr .