Arne Marténg            16/11 1922 - 12/3 1999


Arne Marténg gjorde mycket betydelsefulla insatser för miljön och var en av Nackas mest framstående miljökämpar. Mitt under en intensiv verksamhet för miljön avled Arne hastigt.

Arne var en sann friluftsmänniska som alltid flitigt var ute och i skog och mark, bl a som orienterare.

  • Arne var 1969 med om att bilda Nacka miljövårdsråd, en sammanslutning av enskilda och föreningar och enskilda som sedan dess verkar för en god miljö i Nacka. Arne har varit dess kanske genom tiderna mest aktiva medlem.

  • Arne verkade länge aktivt inom Naturskyddsföreningen, lokalt och på länsnivå.

  • För Kommittén för Storstockholms sydöstra friluftsområden (KSSF) verkade Arne under en lång föld av år för att områdena kring Erstavik, Tyresö och Tyresta skulle bevaras för att kunna användas som friluftområden samt att dessa områden skulle hänga samman med gröna spridningskorridorer.

  • För Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd (SMTR) var Arne med och miljöprövade Södra länken tillsammans med Stockholmspolitiker. Slutsatsen av miljöpröpvningen blev att denna miljardsatsning inte krävs för att få trafiken att fungera.

  • Vidare var Arne aktiv inom ett så stort antal organisationer att en lista med nödvändighet måste bli inkomplett här ska bara nämnas Storstockholms miljöråd och att han länge var ordförande för Hellasgården.

  • Arne drog sig aldrig för att framföra synpunkter till beslutsfattare. Vid ett otal tillfällen framförde han synpunkter till och disskuterade olika frågor med t ex regeringsledamöter.


    Jan Åman 1999-03-15