Nacka Miljövårdsråds träd Naturskyddsföreningens falk
Nacka Miljövårdsråd Saltsjöbadens Naturskyddsförening
 
 
Nacka 2020-07-02Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Box 69
131 07   Nacka
mmd.nacka.avdelning4@dom.se


Mål M 3082-20 ‐ begäran om anstånd


Tack för underrättelse i rubricerade mål ochch möjligheten för oss att yttra oss, det vill undertecknade föreningar absolut göra.

Tiden har dock varit knapp och på grund av hög arbetsbelastning på vissa händer och i övrigt rådande omständigheter i samhället får vi härmed be om ett kortare anstånd med att färdigställa vårt yttrande till fredagen den 17 juli 2020.

Med vänliga hälsningar

Som ovan,
Saltsjöbadens Naturskyddsförening Nacka Miljövårdsråd
 
Gudrun Hubendick Jan Åman