Nacka Miljövårdsråds träd Naturskyddsföreningens falk
Nacka Miljövårdsråd Saltsjöbadens Naturskyddsförening
 
 
Nacka 2020-04-05

Till:   Mark- och miljööverdomstolen
Svea hovrätt, Avd. 6
Box 2290
103 17  Stockholm
Svea.avd6@dom.se

Kopia:   svea.hovratt@dom.se
Angående yttrande i mål M 10996-19, strandskyddsdispens på fastigheterna Skogsö 2:45 och 2:24 i Nacka kommun


Vi vill bara meddela vårt yttrande är under slutförande och kommer under morgondagen.
Saltsjöbadens Naturskyddsförening Nacka Miljövårdsråd
 
Gudrun Hubendick Jan Åman